2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: gender equality

Үр дүнг шүүх