2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: Gender COP

Үр дүнг шүүх