3-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: GRB

Үр дүнг шүүх