3-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах мэргэжилтэн

Үр дүнг шүүх