2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: communication

Үр дүнг шүүх