2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: харилцаа холбоо

Үр дүнг шүүх