1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: Ажлын байран дах харилцаа холбоо

Үр дүнг шүүх