3-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Сэдвүүд: Communication

Үр дүнг шүүх