2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Ашиглах зөвшөөрлүүд: Бусад (Нээлттэй)

Үр дүнг шүүх
  • Communication

    Харилцаа гэж юу вэ? Харилцааг хэрхэн үр дүнтэй байлгах вэ?
  • Communication_video

    Харилцаа холбоо видео хичээл