1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Сэдвүүд: Жендэрийн тэгш байдал - Gender Mainstreaming Шошго: gender манлайлагчдын гуравдугаар чуулга уулзалт Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах мэргэжилтэн

Үр дүнг шүүх