2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Сэдвүүд: Жендэрийн тэгш байдал - Gender Mainstreaming Шошго: Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах мэргэжилтэн gender

Үр дүнг шүүх