1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: мэдээ мэдээлэл

Үр дүнг шүүх