2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: risk

Үр дүнг шүүх
  • Уул уурхайг тогтвортой болгох нь нөлөөл ба эрсдэл

    Канад Улсын Засгийн Газрын байгаль орчны төслүүдэд судлаач эрдэмтэн, менежерээр ажиллаж байсан Эндрью Ренз нь МЕРИТ төслийн богино хугацааны техникийн зөвлөхөөр ажиллаж Дорнод...
  • Эрсдэлийн удирдлага

    Техникийн зөвлөх Рэймонд Жирвэйсийн 2019 оны 2 дугаар сард АМГТГ-т явуусан Эрсдэлийн удирдлага, Эрсдэлийн үнэлгээ Байгууллагад эрсдэлийн удирдлагын системийг хэрхэн...
Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).