2-н өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: ISO

Үр дүнг шүүх
  • ISO-9001

    Чанарын менежментийн стандарт ISO 9001 -ийн тухай Монгол болон Англи хэл дээр бэлтгэгдсэн 18 хичээл болон сургалт семинарын материалууд
  • ISO and Competency Based Human Resources Integration

    Тус өгөгдлийн бүрдэл тайлбаргүй байна

Та API -ийг ашиглан бүртгүүлж болно (API бичиг баримтууд -ээс харна уу).