1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Ашиглах зөвшөөрлүүд: Creative Commons Attribution Бүлгүүд: Сургалт - Training Форматууд: PDF Шошго: гэрээ орчин

Үр дүнг шүүх